Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Avís Legal i Política de Privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27

d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, se us informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web puigverdassessors.com (d'ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals demanades a través d'aquest lloc web seran tractades per PUIGVERD ASSESSORS, SL, amb domicili per a l'exercici de drets a CL. SANTA PERPÈTUA, 16 - 08211 CASTELLAR DEL VALLÈS (Barcelona). E-mail: [email protected].

Finalitats del tractament

Informar-vos sobre els nostres serveis, quan així ho sol·licite a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.

Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si escau.

Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.

Amb la finalitat d'obtenir informació de l'ús del lloc web, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la freqüència d'utilització. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet que no permet identificar l'interessat en cap moment.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament segons el consentiment atorgat per l'interessat, a través de l'acceptació de la casella disposada amb aquesta finalitat. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l'interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar lusuari.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l'usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l'interessat no sol·licite la supressió o retiri el consentiment.

Quan l'usuari enviï les vostres dades personals per participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en aquests processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la participació en futurs processos.

Quan l'usuari enviï les vostres dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament. Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que us identifiqui dirigit a PUIGVERD ASSESSORS, SL CL. SANTA PERPÈTUA, 16 - 08211 CASTELLAR DEL VALLÈS (Barcelona).

E-mail: [email protected] . En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta web i n'accepta el tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i l'ús del portal als menors de 14 anys.

El RESPONSABLE recorda les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de lús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privadesa de la corresponent xarxa social. Igualment, consenteix expressament l'accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes al seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol servei del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva petició per connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, i aquesta és la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, i podrà retirar-lo en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació dels mateixos.

  • AVÍS LEGAL

Identificació

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, PUIGVERD ASSESSORS, SL (PUIGVERD ASSESSORS, SL), us informa que les dades consignades aquí corresponen a l'entitat titular del lloc web puigverdassessors.com.

Denominació: PUIGVERD ASSESSORS, SL

Domicili: CL. SANTA PERPÈTUA 16 , 08211 CASTELLAR DEL VALLÈS (BARCELONA)

Telèfon: 93 714 21 40

Email : [email protected]

CIF: B61643987

Inscripció registral: Registre Mercantil de BARCELONA T 30785 , F 64, S 8, HB 181691,

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a PUIGVERD ASSESSORS, SL i estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels continguts sense el permís exprés i per escrit de PUIGVERD ASSESSORS, SL.

L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels drets esmentats per part de PUIGVERD ASSESSORS, SL, llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d'ús

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que en regulen l'accés i la utilització per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per utilitzar-los amb fins comercials o per distribuir-los, transformar-los o comunicar-los.

PUIGVERD ASSESSORS, SL, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de la dita utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquest web com l'ús que es pugui fer de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

PUIGVERD ASSESSORS, SL no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus esforços més grans per evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que podeu trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per PUIGVERD ASSESSORS, SL, per això no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accediu a aquestes pàgines Web haureu de tenir en compte que les seves polítiques de privadesa poden ser diferents de la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen aquestes disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.