Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Avís Legal i Política de Privacitat

Objecte social. PUIGVERD ASSESSORS, SL (en endavant, PUIGVERD ASSESSORS) és un despatx multidisciplinari especialitzat en l'assessorament integral de societats i autònoms.

Identificació. En compliment amb el deure d'informació que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web www .puigverdassessors.com

Denominació: PUIGVERD ASSESSORS, SL
Domicili: c / Santa Perpètua 16, 08211, Castellar del Vallès (Barcelona).
Telèfon: 937142140
E-mail: info@puigverdassessors.com
CIF: B61643987
Inscripció registral: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a PUIGVERD ASSESSORS oa la persona física, jurídica, organisme o entitat que ostenta la titularitat i estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. No obstant això totes les marques i noms comercials continguts en aquesta web pertanyen a PUIGVERD ASSESSORS, o la persona física, jurídica, organisme o entitat que tingui la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel · lectual i Industrial. Prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l'autorització expressa i per escrit de PUIGVERD ASSESSORS o del titular de les mateixes.

L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de PUIGVERD ASSESSORS o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial excepte que s'estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d'ús. L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació sense reserves d'aquestes condicions d'ús que regulen l'accés i utilització per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis d'assessoria especialitzada.

Està expressament prohibit l'ús dels continguts d'aquest lloc web per a fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
PUIGVERD ASSESSORS no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació publicada en aquesta web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal. PUIGVERD ASSESSORS es reserva el dret a modificar el contingut de l'oferta dels seus serveis quan ho consideri oportú ia mantenir el seu contingut actualitzat.

PUIGVERD ASSESSORS no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, tot i que farà tots els esforços possibles per evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment de REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, l'informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb les següents finalitats:
-Informar-dels nostres serveis, quan així ho hagi sol·licitat
-Donar li contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments.

Mitjançant l'enviament de correus electrònics, consultes a través del formulari de contacte, o de qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació enviada a PUIGVERD ASSESSORS, l'interessat dóna el seu consentiment de forma expressa per al tractament de les seves dades personal.

En cap cas PUIGVERD ASSESSORS utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat. PUIGVERD ASSESSORS es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d'acord amb els requeriments establerts en l'anomenat Reglament.

La base legal per al tractament de les dades de contacte obtingudes mitjançant la pàgina web amb les finalitats indicades anteriorment, serà el consentiment exprés donat pel propi interessat. Així mateix quan l'usuari sol·liciti els nostres serveis, la base legal del tractament serà el compliment d'un contracte del que l'interessat és part.

Les dades personals de contacte facilitats es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. En relació a les dades tractades per a la prestació dels nostres serveis, les dades seran conservades mentre sigui necessari per aconseguir aquest fi i puguin derivar responsabilitats del tractament.

No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l'accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió, així com limitar el seu tractament, oposar-se o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes.

També us informem del dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideri que en el tractament de les seves dades no s'està respectant els seus drets.

Identitat del responsable: PUIGVERD ASSESSORS, SL. - c / Santa Perpètua 16, 08211, Castellar del Vallès.

Política de protecció de menors. Qui facilita les seves dades a través del correu electrònic o el formulari de contacte d'aquesta pàgina web, accepta el seu tractament i declara formalment tenir més de 14 anys.

Està prohibit l'accés i l'ús d'aquesta pàgina per part de persones menors de 14 anys d'edat.

PUIGVERD ASSESSORS recorda a les persones majors d'edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També s'informa que hi ha programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres webs. Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per PUIGVERD ASSESSORS, per aquest motiu, PUIGVERD ASSESSORS no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que estableixen aquestes disposicions, i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur concret, l'usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.