Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

De quina manera la jornada a temps parcial equivaldrà a un dia complet cotitzat?

Puigverd Assessors detalla com la jornada a temps parcial equivaldrà a un dia complet cotitzat

24/10/2023

Des de l'1 d'octubre passat, mitjançant el RD Llei 2/2023 que modifica l'art. 247 de la Llei general de la Seguretat Social, ha entrat en vigor una reforma substancial en el marc laboral relacionat amb la jornada a temps parcial.

Aquest canvi essencial estableix que la jornada a temps parcial equivaldrà a un dia complet cotitzat als efectes del còmput dels períodes cotitzats per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i de naixement i cura de menor.

Per a tots aquests casos, es tindran en compte els períodes cotitzats per dies sencers sigui quina sigui la durada de la jornada realitzada a cadascun, ja que des d'aquesta data, el treball a temps parcial s'equipara al treball a temps complet, a efectes del còmput dels períodes necessaris per causar dret a les prestacions, els anomenats períodes de carència.


Motivació del canvi

Aquesta modificació ve imposada per 2 sentències del Tribunal Suprem que declaren inconstitucional i nul el fet que les jornades parcials cotitzessin menys a causa de la seva incidència negativa, particularment per a les dones que són majoritàriament les que compten amb contractes a temps parcial. Aquest canvi es fonamenta en les lleis laborals vigents, que busquen millorar les condicions dels empleats i promoure una distribució més equitativa dels beneficis socials.


Implicacions per als treballadors

Amb aquesta nova equivalència, els treballadors a temps parcial veuran una millora en els seus drets socials i beneficis, ja que les seves aportacions a la Seguretat Social seran considerades com si haguessin treballat un dia complet. Això implica avantatges tangibles com una millor cobertura sanitària i una millora en les pensions.


L'equiparació de la jornada parcial amb la jornada completa tindrà caràcter retroactiu a efectes de cotització

L‟aplicació de la cotització a temps complet per a les persones treballadores a temps parcial és retroactiva. El canvi afectaria períodes treballats a temps parcial anteriors i posteriors a l'1 d'octubre del 2023 a efectes d'accés i càlcul de les prestacions de Seguretat Social. Això no obstant, aquesta modificació no s'aplicaria de manera retroactiva a fets causants anteriors a la data esmentada.


Beneficis per a les empreses

Les empreses podrien veure una millora en la retenció de talent i una satisfacció més gran dels treballadors a temps parcial, ja que aquesta reforma pot ser percebuda com un reconeixement del seu esforç i contribució, independentment del temps dedicat al treball.