Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

L'equip de Puigverd Assessors desgrana quines són les novetats fiscals dels Pressupostos General de l'Estat per al 2023

Descobreix les novetats fiscals als PGE 2023

25/11/2022

El Govern espanyol ha aprovat els nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de cara al proper any 2023.

Aquests pressupostos han estat autoritzats, dins el termini normatiu establert, per part del Congrés i recullen la partida més gran de despesa social de la història per reforçar l'estat de benestar.

L'Executiu ha previst que l'economia tingui un creixement ascendent en comparació de l'any 2022 i que es mantingui a nivells superiors a la mitjana de la zona euro.

Els PGE arriben amb unes previsions econòmiques una mica escasses. S'ha calculat que aquest proper 2023 hi haurà un creixement del 2,1%. Són uns pressupostos preparats en un moment en què el mercat laboral comença a donar senyals de frenada a la recuperació i amb uns nivells d'inflació encara molt elevats.

Novetats Fiscals 2023

El Ministeri d´Hisenda, durant la presentació del projecte dels PGE, ha informat que s´han implementat una sèrie de mesures fiscals, que actuaran sobre els grans patrimonis, les grans empreses i en impostos tan rellevants com l´IRPF o l´impost de societats .

Totes aquestes noves mesures fiscals entraran en vigor l'1 de gener del 2023. Entre les mesures destaquen les següents:

  • A l' impost sobre el valor afegit (IVA) , una modificació a la clàusula de tancament sobre la localització de la prestació de serveis i la flexibilització dels requisits que han de concórrer per poder recuperar l'IVA en cas de crèdits incobrables.
  • A l' impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) , un increment de la tributació de la base imposable de l'estalvi. Entre l'increment previst hi ha un augment fins al 27% (abans 26%), el gravamen per a rendes del capital entre 200.000 i 300.000 euros. Així mateix, puja fins al 28% (abans 26%) el gravamen per a rendes del capital superiors a 300.000 euros. S'augmenta el llindar del salari mínim a partir del que és obligatori declarar amb un mes d'un pagador, passant de 14.000 a 15.000 euros i també augmenta la reducció dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques dels autònoms TRADE. S'augmenten les reduccions dels rendiments en estimació objectiva (mòduls) i el percentatge de despeses difícil de justificar dels rendiments en estimació directa simplificada.
  • A l' impost sobre societats (IS) , una reducció del tipus impositiu per a entitats de molt reduïda dimensió. S'hi inclouen també canvis a l'impost sobre societats, en concret, la rebaixa en el tipus d'un 25% a un 23% per a les petites empreses amb una xifra de negocis inferior a 1 milió d'euros i no siguin patrimonials.
  • El govern ha anunciat altres mesures fiscals, com ara aprovar un nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes per patrimonis superiors a 3 milions d'euros. És un impost complementària a l'impost patrimoni homogeni a tot l'estat. Es dedueix l'import pagat a Patrimoni.

Tenint en compte que el PGE 2023 són objecte de tramitació parlamentària, cal advertir que les novetats fiscals exposades poden ser objecte de canvis.

L'equip fiscal de Puigverd Assessors explica que caldrà veure, a partir de l'1 de gener del 2023, com es comencen a aplicar i de quina manera les noves mesures fiscals ”. A més, afegeix que caldrà estudiar la nova normativa per entendre-la i aplicar-la de forma adequada en funció de cada cas ”.