Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Programes de la Generalitat de catalunya destinats al foment de l'ocupació

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ofereix 3 programes destinats al foment de l'ocupació de persones desocupades

11/02/2022

Mitjançant la present passem a informar-los que actualment el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ofereix 3 programes destinats al foment de l'ocupació per a les empreses amb domicili a Catalunya, que atorguen importants ajudes per a la contractació de persones aturades.

Aquests programes són:

  1. Contractació laboral de persones de 30 i més anys

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-laboral-de-persones-de-30-i-mes-anys-SOC-CONT30IMES-anti-2022#bloc7

Són subvencionables els contractes a temps complert indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos. ( atès que la reforma laboral limita els contractes temporals de més de 6 mesos, ara mateix només seria subvencionable la modalitat de contracte indefinit)

Persones destinatàries. Persones desocupades de 30 anys i més, inscrites com a demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball, i que compleixin com a mínim, un dels següents requisits:

  • Ser dona.
  • Ser home de 45 anys o més.
  • Ser desocupat de llarga durada (persona demandant en situació de desocupació un mínim de 12 mesos, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació)

Termini de presentació de les sol·licituds.  Des del 10 de gener del 22 fins al 31 de maig de 2022

Quantia de la Subvenció: Mensualment, 1.473,71€, multiplicat pel nombre de mesos sencers des de la data de subscripció del contracte fins al 31/12/2022.

 

  1. Contractes temporals o indefinits per a persones joves (entre 16 i 29 anys)

(Actualment, i mentre no es concreti alguna nova disposició addicional a la nova llei de reforma laboral, es poden fer contractes indefinits i seran subvencionats durant un any)

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Empreses/Contractes-temporals-o-indefinits-per-a-persones-joves/

Són subvencionables els contractes indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos a temps complert.

Persones destinatàries.  Persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que estiguin inscrites al SOC

Inici de les accions. Les empreses disposaran d'un termini de presentació de sol·licituds dins un màxim de 2 mesos des de la data d'inici del contracte de treball, durant el període del 10 de gener de 2022 al 31 de maig de 2022 (data de finalització de la presentació de sol·licituds) .

Quantia de la Subvenció: Mensualment, 1.473,71€, multiplicat pel nombre de mesos sencers des de la data de subscripció del contracte fins al 31/12/2022.

 

  1. Contractes en practiques per a persones joves amb titulació (entre 16 i 29 anys)

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Empreses/Contractes-en-practiques-per-a-persones-joves-amb-titulacio/

Són subvencionables els contractes de pràctiques amb una durada mínima de 12 mesos a temps complert.

Persones destinatàries.  Persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que estiguin inscrites al SOC i que acreditin la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior

Inici de les accions. Els contractes que podran ser objecte de subvenció està previst que siguin contractes subscrits des de un mes abans a l’entrada en vigor de  la Resolució de convocatòria i fins al 28/02/2022.

Les sol·licituds es podran fer des de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC i fins al 31 de març de 2022. 

Quantia de la Subvenció: Mensualment, 1.473,71€, multiplicat pel nombre de mesos sencers des de la data de subscripció del contracte fins al 31/12/2022.

 

Davant de qualsevol dubte o per complementar aquesta informació poden contactar amb el nostre despatx

 

Atentament

Àrea laboral