Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Puigverd Assessors analitza la mesura de l'AEAT sobre el fraccionament i l'ajornament de deutes tributaris fins a 50.000€

Mesura de l'AEAT sobre el fraccionament i ajornament de deutes tributaris fins a 50.000 €

14/04/2023

L'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) permetrà a les empreses, els contribuents i la resta de professionals la possibilitat de sol·licitar, a partir del 15 d'abril, ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris de fins a 50.000 euros sense necessitat aportar cap garantia.

Fins ara, el límit establert per l'Ordre HAP/2178/2015 és de 30.000 euros, el qual s'ha considerat obsolet i insuficient tenint en compte la situació socioeconòmica actual.

Per aquest motiu, a fi d'atorgar facilitats a l'obligat en el pagament de les seves obligacions, aquesta Ordre eleva fins als 50.000 euros l'exempció de l'obligació d'aportar garanties per poder accedir al pagament fraccionat o ajornat.

Quan entra en vigor?

Aquesta mesura va entrar en vigor aquest dissabte 15 d'abril de 2023. A més, cal tenir en compte que les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que es trobaven en tramitació a 15 d'abril es continuaran regint pel que estableix la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Doble termini màxim en sol·licituds automatitzades

Tal com s'explica a la pàgina web oficial de la Moncloa , aquesta nova normativa d'ajornaments amplia, sensiblement, els terminis màxims de pagament per a les sol·licituds de tramitació automatitzada, les que estan exemptes d'aportar garanties:

  • Per a les persones físiques els terminis màxims s'eleven de 12 a 24 mesos.
  • Per a les persones jurídiques passen de 6 a 12 mesos.

L'Executiu explica a la seva pàgina web que " al mateix temps, en ampliar-se l'espectre d'aplicació del sistema automatitzat amb exempció de garanties de 30.000 a 50.000 euros, seran molts més els casos en què el contribuent es podrà beneficiar d'una concessió gairebé instantània de el seu ajornament, minimitzant així els costos indirectes de tramitació per al ciutadà.

Després de la sol·licitud a través de l'APP o la seu electrònica de l'Agència Tributària , es resol l'expedient en qüestió de segons. Si el sol·licitant s'ha subscrit al sistema d'avisos de l'Agència, se li remet un avís immediat amb la resolució de la sol·licitud via notificació 'push' a la pròpia 'app', per correu electrònic a l'adreça que faciliti o per SMS al número de telèfon mòbil que proporcioneu" .

L'equip de Puigverd Assessors afirma que " serà important estudiar amb detall els canvis d'aquesta normativa per poder explicar als nostres clients tots els nous aspectes i com aplicar-ho en cada cas, tenint en compte que entra en vigor aquest dissabte 15 d'abril" .