Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Puigverd Assessors analitza les característiques de la nova quota d'autònoms a partir del proper any 2023

Les noves quotes d'autònoms a Espanya seran una autèntica revolució pels treballadors autònoms del país.

26/10/2022

Les noves quotes d'autònoms a Espanya plantejades pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions d'Espanya, José Luis Escrivá, a partir del proper 2023 seran una autèntica revolució pels treballadors autònoms del país.

És un canvi estructural dràstic amb una nova normativa tant per a autònoms com per a emprenedors i, certament, suposarà un gran impacte en el futur de l'economia espanyola.

Tot i que encara està en fase de tramitació i hi ha marge de temps per millorar aquesta nova normativa, està previst que a partir de l'1 de gener del 2023 es comenci a aplicar un nou sistema de cotització basat en el rendiment net dels negocis. En altres paraules, es cotitzarà en funció dels ingressos reals de les empreses.

Això vol dir que les empreses i els autònoms tindran l'obligació de presentar una previsió d'ingressos anuals. També s'aplicarà als nous treballadors per compte propi que es donin d'alta al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).

Aquesta nova quota d'autònoms consistirà en 12 trams de cotització i diferents quotes que oscil·laran des dels 230 a 1.267 euros mensuals a partir del 2023. Aquesta quota anirà disminuint en els trams amb beneficis més baixos, mentre que als més alts anirà augmentant cada any.

Com funciona la proposta de 12 trams?

El Govern Espanyol ha proposat un sistema de 12 trams amb la possibilitat que l'autònom pugui canviar de tram fins a 6 cops al llarg de l'any. D'aquesta manera, podria anar adaptant les cotitzacions als moments en què obté majors i menors beneficis.

Aquests trams suposarien quotes que van, per al 2023 des dels 230 euros mensuals per als autònoms amb menys ingressos, fins als 1.267 euros per a autònoms que superin el límit del darrer tram.

Amb aquesta proposta, el 2023 els autònoms que guanyin menys de 600 euros al mes pagarien una quota mensual de 230 euros. En aquests moments la quota mínima és de 294 euros mensuals, per la qual cosa la rebaixa seria de 64 euros.

Mentre que els que més guanyin, amb beneficis superiors als 4.050 euros al mes, podran escollir entre una base compresa entre els 1.372,55 euros i els 4.139,40 i si el seu rendiment mensual és superior a 6.000 euros hauran d'escollir una base compresa entre els 1.633,99 euros i els 4.139,40 euros, en cas que elegeixin la base superior, haurien de pagar una quota de 1.267 euros al mes.

Finalment, el 2031 hauria quedat implementat tot el sistema de quotes en funció dels ingressos reals. Aquesta nova proposta del Govern tindria, previsiblement, una durada d'uns 9 anys començant a comptar del 2023 fins al 2032.

Avantatges nova quota

  • Un sistema progressiu just.
  • Millora la protecció social dels autònoms.
  • Sostenibilitat del sistema de pensions.
  • Reducció de la quota per als que menys guanyen.

Desavantatges nova quota

  • Equipara en obligacions dues realitats laborals molt diferents.
  • No es valora el risc d'emprendre.
  • Desincentiva l'emprenedoria i l'autoocupació.
  • Pujada de preus.
  • Més economia submergida.

La tarifa plana de l'actual RETA s'integra també al nou model, encara que passarà a anomenar-se quota reduïda pels autònoms que comencin la seva activitat i serà de 80 euros al mes durant dotze mesos per a tots els nous autònoms, prorrogable 12 mesos més si els rendiments són inferiors a l'SMI

Així mateix, el nou sistema de cotització per ingressos reals amplia les prestacions per al col·lectiu, amb la incorporació dels mecanismes RED sectorials i cíclics, i ja no caldrà el tancament total del negoci per accedir a les prestacions, com ha apuntat el ministre.

L´equip laboral de Puigverd Assessors explica que aquesta nova normativa provocarà molts dubtes en el moment de la seva aplicació i, per tant, ha d´estar preparat per saber comprendre-la en cada cas concret.

Tots els nostres clients poden estar tranquils, ja que, comptem amb uns grans professionals que gestionen amb la màxima eficiència i agilitat, i poden assessorar els clients de forma totalment personalitzada, de forma presencial oa distància, sobre aquesta normativa a l'àmbit laboral ” , assegura l'equip laboral de Puigverd Assessors.