Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

RESOLUCIÓ EMT/3646/2023, de 19 d'octubre, del programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de més vulnerabilitat

Puigverd Assessors analitza la convocatòria de RESOLUCIÓ EMT/3646/2023, de 19 d'octubre, del programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de més vulnerabilitat

17/11/2023

Si la vostra empresa té la necessitat d'augmentar la vostra plantilla abans del final d'aquest any 2023, des de Puigverd Assessors us informem que s'ha publicat la convocatòria RESOLUCIÓ EMT/3646/2023 del programa AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES VULNERABLES del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Es tracta d'una sèrie de subvencions per incentivar la contractació laboral de persones aturades en situació de vulnerabilitat.

Quin tipus de contractes són subvencionables?

Són subvencionables els contractes indefinits ia temps complet.
 • Persones destinatàries.
  • Persones aturades i inscrites com a demandants de feina que siguin:
   • Majors de 45 anys.
   • Majors de 30 anys (desocupats de llarga durada).
   • Persones estrangeres extracomunitàries.
   • Dones de 30 o més anys en situació de vulnerabilitat.
 • Les persones contractades han d'estar incloses als grups de cotització a la Seguretat Social compresos entre el 3 i l'11.
 • El període màxim subvencionable és de 12 mesos.

Quin és limport de la subvenció mensual?

L'import de la subvenció mensual (amb un màxim de 12 mesos) és:
 • Treballadors compresos als grups de cotització de 3 al 7:
  • 1.324,27 €/mes.
 • Treballadors compresos en els grups de cotització de 8 a 11:
  • 1.033,65 €/mes.

Període de permanència

 • El període de permanència del treballador serà de mínim 24 mesos després de la finalització del període subvencionable (12 mesos).
 • Són subvencionables els contractes que reuneixin les condicions indicades, subscrits entre el 3 de novembre de 2023 i el 29 de desembre de 2023 .
 • El termini de presentació de les sol · licituds finalitza el 29 de desembre de 2023 .
L'equip laboral de Puigverd Assessors explica que aquesta resolució promou la generació d'ocupació, la creació d'activitat empresarial i la dinamització i l'impuls del desenvolupament econòmic local, propiciant també la incorporació al mercat de treball de persones i col·lectius amb especials dificultats d' inserció laboral" .

Si ocuparan una persona que reuneixi les característiques indicades i el tipus de contracció exigit, poseu-vos en contacte amb nosaltres per ampliar aquesta informació i per a la realització del tràmit oportú per sol·licitar aquesta subvenció.