Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

PROTOCOL DEVANT L'ASSETJAMENT LABORAL I CANAL DE DENUNCIES

Protocol devant l''assetjament laboral per raó de sexe i Canal de Denuncies

26/05/2022

Mitjançant la present, passem a informar-los de 2 novetats en l'àmbit sociolaboral que afecten directament la vostra empresa
 
PROTOCOL DEVANT L'ASSETJAMENT LABORAL.

Les empreses, amb independència del nombre de treballadors que tinguin, han de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, i arbitrar procediments específics per a prevenir-los i canalitzar les denúncies o reclamacions dels afectats.

Aquestes mesures poden ser l'elaboració i la difusió de codis de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives o accions de formació.

L'incompliment d'aquesta obligació constitueix una infracció greu, sancionable amb una multa de 751 a 7.500 euros.

L'empresa pot ser responsable solidària, juntament amb l'assetjador, respecte a l'abonament d'una indemnització quan es demostra que, a més de no haver comunicat als seus treballadors, amb caràcter previ a l'assetjament, el protocol d'assetjament sexual (incomplint així l'obligació convencionalment assumida) no reacciona davant de la informació i denúncia efectuades per la persona assetjada i per un company de la mateixa

El Ministeri d'Igualtat, ha publicat un manual de referència per a la prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en l'àmbit laboral, on es recullen dos models de protocol descarregables per tal que serveixin de referència a les empreses. Aquest és l'enllaç per accedir-hi :

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/acoso-sexual/home.htm

Des de PUIGVERD ASSESSORS, i per a aquelles empreses que ens ho sol·licitin, podem ajudar-los a confeccionar aquest protocol.CANAL DE DENÚNICIES (Dir UE/1937/2019)

El canal de denúncies és un sistema que permet als empleats i tercers denunciar, de forma confidencial i fins i tot anònima, conductes, accions o fets comesos per empleats de la companyia que poden constituir infraccions de les lleis, de la normativa interna de l'empresa o dels codis ètics que regeixen la seva activitat diària.

És una obligació empresarial en els àmbits següents:

1. Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Aquest punt podria ser cobert amb el Protocol davant l'assetjament laboral explicat a l'anterior punt d'aquesta circular
2. Prevenció de delictes a l'empresa. 

3. Prevenció del blanqueig de capitals.

Tot i que la Directiva europea fixa per a les entitats públiques i privades la data del 17-12-2021 per començar a comptar amb un canal de denúncies, excepte per aquelles entitats del sector privat que tinguin de 50 a 249 treballadors (que tenen de termini fins al 17- 12-2023), la normativa espanyola que preveu en diferents àmbits aquesta obligació, no esmenta la necessitat de comptar amb un nombre mínim de treballadors per instaurar-ho.

Majoritàriament s'implementa de forma en línia a través d'una aplicació web, si bé també es pot fer des d'una bústia o adreça de correu, per mitjans telefònics, o de manera verbal (cara a cara amb el responsable de la gestió d'aquestes denúncies). L'establiment d'aquest sistema comporta un tractament de dades, i l'empresa està obligada a adoptar les mesures necessàries per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les persones afectades per la informació subministrada.


Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts podeu contactar amb el nostre despatx.

Atentament
Àrea laboral