Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Jurídica

A Puigverd Assessors, també oferim serveis jurídics per a societats i particulars en les diferents àrees del dret, tant consultes extrajudicials com procediments judicials.
 
Dret mercantil
 • Constitució de societats
 • Modificacions estatutàries
 • Operacions de reestructuració societària: fusions, escissions, liquidacions de societats
 • Assessoria en Juntes d'Accionistes o consells d'administració
 • Estudi i redacció de tot tipus de contractes mercantils i civils
 • Pagarés, xecs, lletres de canvi
 • Protocols familiars i pactes parasocials
 • Responsabilitat dels administradors (Compliance).
 • Contractes mercantils (compravendes, préstecs, agència, distribució)
 
 
Llei de Protecció de Dades (LOPD)
 • Inscripció de fitxers informàtics en l'Agència de Protecció de Dades
 • Elaboració Document de Seguretat
 • Assessorament sobre la LOPD
 • Auditories LOPD
 • Nou Reglament de Protecció de Dades (RGPD)
 
Dret concursal
 • Concursos de societats i persones físiques
 • Llei Segona Oportunitat
 
Dret civil
 • Reclamacions de quantitat, impagats, etc.
 • Dret de família (divorcis ...)
 • Dret hereditari i successori (herències, donacions ....)
 • Dret immobiliari (reclamació clàusules sòl i despeses hipoteca, urbanisme).
 • Reclamació danys (automòbil, Negligències mèdiques ....)
 • Contractes civils (lloguers, compravendes, préstecs)
 
Dret de la propietat
 • Marques i patents
 
Dret administratiu
 • Recursos administratius davant l'Administració
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració
 
Dret penal
 • Procediments penals per delicte o falta
 • Delictes econòmics