Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Laboral

Els nostres professionals de l'àrea poden gestionar amb la màxima eficiència i agilitat, i poden assessorar-te, presencial o telefònicament, sobre els següents aspectes de l'àmbit laboral.


Gestió administrativa de l'àrea laboral de les empreses i autònoms
 • Nòmines, assegurances socials, contractes, afiliació, IRPF, pròrrogues, liquidacions ...
 • Sistema RED, Contrat @, Certific @, Delt @, Conta
 • Tramitació comunicats incapacitat temporal
 • Assegurances Conveni Col·lectiu

Assessorament laboral
 • Càlcul de costes.
 • Tipus de contractació, bonificacions i subvencions públiques i privades
 • Règim disciplinari i sancions
 • Permisos de treball per a estrangers
 • Estudis de jubilació i incapacitat laboral
 • Altes d'empreses i autònoms, obertures de centre de treball
 • Auditoria laboral de l'empresa
 • Memòries d'activitat i capitalització de la prestació de l'atur

Servei web i aplicació APP (Android, IOS) per a l'enviament de les nòmines als treballadors amb accés personal amb contrasenya

Assessorament jurídic soci - laboral a nivell nacional davant el Jutjat Social i l'Administració
 • Valoració prèvia a l'adopció de mesures extintives, organitzatives i / o sancionadores
 • Conciliacions administratives i judicials
 • Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO)
 • Acomiadaments, reclamacions de drets i quantitats
 • Incapacitats laborals, jubilacions i altres pensions
 • Inspeccions de treball
 • Interpretació, desvinculació Convenis Col·lectius