Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

“Ha estat un any de continuïtat en el procés de modernització de la nostra imatge, procediments i serveis de Puigverd Assessors”

Realitzem una entrevista al nostre equip directiu de Puigverd Assessors en la qual fan un repàs de tot l’any 2022 i dels objectius i novetats del 2023

21/12/2022

Realitzem una entrevista al nostre equip de Puigverd Assessors en la qual fa un repàs de tot l’any 2022 i dels objectius i novetats del 2023.

Valoració 2022

- Quins han estat els serveis més sol·licitats pel clients? I per què?

El servei més sol·licitat ha estat el servei integral legal comptable, fiscal i laboral. Els petits i mitjans empresaris necessiten de professionals que els assessorin i permetin el compliment de les seves obligacions legals. 

Aquestes obligacions cada vegada són molt més grans i requereixen de més coneixement, per això es recolzen en empreses com la nostra.

Un altre servei amb molta demanda, és l’obtenció de certificats digitals tant per a empreses com a particulars, a causa de l’obligatorietat i la necessitat comunicar-se amb les administracions de manera telemàtica.

- Quines han estat les principals dificultats d’aquest any 2022?

Les principals dificultats que s’haurien de destacar són els constants canvis legals que afecten a les empreses i els autònoms i, la més complicada ha estat la comunicació amb les administracions. 

- Enumera els principals problemes dels clients d’aquest any 2022.
 • En primer lloc, l’augment de les campanyes de les administracions, hisenda i seguretat social, principalment, els requeriments, les inspeccions, entre d’altres.
 • En segon lloc, la pujada de preus difícils de repercutir implicant la rebaixa de marges, més o menys important en funció del sector.
 • En tercer lloc, les varietats d’ajuts i subvencions mal estructurades i amb increment de càrrega administrativa per la seva gestió. 
- S’han complert tots els objectius del 2022? Quins eren?

S’han complert, els objectius eren:

 • Consolidar la cartera de clients actuals.
 • Implementar la millora dels processos informàtics adaptats a l’assessoria i als nostres clients (a3hrgo, a3factura, portal neos, gestió documental, etc.). Són eines de gestió que utilitzem per facilitar la comunicació amb les administracions i amb els nostres clients.
 • Millorar els circuits de comunicació amb els nostres clients i donar-nos a conèixer via pagina web i altres mitjans.
- Quin és el balanç de Puigverd Assessors d’aquest 2022?

És positiu, ha estat un any de continuïtat en el procés de modernització, actualització i millora de la nostra imatge, procediments i serveis.

Objectius 2023

- Quins són els objectius de Puigverd Assessors el proper 2023?
 • Incrementar la pedagogia en el client encaminat a rebaixar riscos davant l’administració, tenint en compte que aquesta cada vegada té més informació i incrementarà les comprovacions a empreses i autònoms.
 • Iniciar l’adaptació de les empreses de cara al 2024 del programa VERIFACTU (facturació de tots els empresaris – autònoms, pimes, micropymes,  amb programes homologats per hisenda i publicació de les factures al núvol de la Agencia Tributaria. Entrada en vigor 01/01/2024 per el moment).
 • Incrementar els nostres serveis de consultoria econòmica encaminada a la presa de decisions dels nostres clients.
 • Millorar l’accés dels nostres clients a la feina que realitzem mitjançant eines que ja tenim com la gestió documental o programes client – empresa com a3factura, a3conasesor. I en un futur a3innuva (comunicació núvol).
- Quines seran les novetats a nivell laboral, fiscal, contable i jurídic a tenir en compte el proper any?

Les novetats a nivell laboral, fiscal, contable i jurídic a tenir en compte el proper any seran les següents:

 • Programa VERIFACTU. 
 • Nova llei concursal.
 • Impostos especials – principalment envasos reciclables.
 • Nou impost sobre grans fortunes.
 • Nou sistema cotització autònoms.
- Quins són els principals objectius a aconseguir per l'aposta de la comunicació digital?

Continuar amb la política de millora de comunicació digital, afegint diverses xarxes socials en la nostra estratègia de comunicació amb noves eines de comunicació amb el client com una intranet.